Bli medlem!

• I Norrbotten kalavverkas fortfarande gammelskogar och stora kalhyggen är ännu norm.
• Gruvnäringen vill expandera också i naturskyddade områden.
• Vattenfall gör inga eftergifter för att underlätta för fiskvandringar eller göra isarna säkrare för människor och djur.
• FMV, Försvarets materielverk, avlyser en stor del av Pärlälvens naturreservat och tvångsevakuerar människor för att den internationella vapenindustrin ska kunna testa drönare och missiler. Testerna sker ofta i maj när störningar på djurlivet och renskötseln blir extra stora.

Därför är Du extra viktig.

Som motpol.
Som naturens röst.  

Bli medlem idag!
(klicka på länken)
Bievrávrre, Levek, Pärlälvens naturreservat. Foto: Tor L. Tuorda.