Marknaden 2024

Nu har marknadsveckan dragit igång och stämningen börjar så smått infinna sig. I år på marknaden deltar Naturskyddsföreningen i Jokkmokk med en föreläsning av Arne Müller på lördag eftermiddag 16:15. Se mer info i vår aktivitetskalender. Lotta Silfver kommer också att representera föreningen i ett panelsamtal om skog på Ája i sparbanksalen på torsdag eftermiddag […]

Läs mer

Avverkningar av skogar med höga naturvärden måste upphöra

Idag protesterar ett flertal föreningar och grupper, bland annat Skydda Skogen, Fridays for Future Sverige, Skogsvärn Näsåker, Greenpeace och Naturskyddsföreningen utanför SCA:s huvudkontor i Sundsvall. Ta del av pressmeddelandet på Skydda skogens hemsida här. Kravet är att SCA omedelbart upphör med sina systematiska avverkningar av skogar med höga naturvärden. Under demonstrationen kommer ett öppet brev […]

Läs mer

Pressmeddelande: Bolag vill prospektera i område för dricksvattentäkt

Det australienska bolaget  Euro Future Metals har sökt undersökningstillstånd i ett område som överlappar med dricksvattentäkten sjön Norr-Tjalmejaure utanför Jokkmokk. Naturskyddsföreningen i Jokkmokk lämnar nu in sina synpunkter till Bergsstaten om bolagets planer på prospektering i området. –  Det här är en ytterst illa vald plats för prospektering med tanke på de höga kultur- och […]

Läs mer

Länkar till föreläsningar om Skogligt mångbruk

Skogligt mångbruk. På senare tid, i klimatkrisens spår har skogen kommit att spela en betydande roll som klimatförbättrare. Men finns det något entydigt svar på hur skogen gör störst klimatnytta.  Ska skogen användas till biobränsle, byggmaterial, eller stå orörd som kolsänka och ge biologisk mångfald, rekreation och möjlighet till fortsatt renskötsel? Behöver fragmenterade skogar restaureras? […]

Läs mer