Aktse

Aktseslåttern

2-5 augusti 2018
I Aktse på Kungsleden vid Sareks nationalpark har SNF ett hemman. Där har bedrivits lieslåtter sedan 1975. Med lie och räffsa håller vi den unika ängsfloran vid liv. Vi som vill tjuvstartar på fredagen men den egentliga slåtterdagen är lördagen. Efteråt har vi slåtterfest, ett knytkalas där var och en bidrar med sin medhavda mat. Det går också att köpa burk- och pulvermat i STF-stugan eller rökt fisk och färskt bröd av de bofasta. Redskap finns på plats och är det så att det behövs så kan vi även bistå med undervisning i lieslåtter. Vi övernattar i SNF:s eller STF:s stuga eller i medhavda tält. Samla några vänner och kombinera en naturskön semester med en insats för miljön! För mer info, kontakta Markus Lidström (073-8351183, markus.lidstrom@naturskyddsforeningen.se).
Samarrangemang mellan SNF och STF

Om Aktse

En av Sveriges vackraste platser är Aktse. Aktse ligger på Kungsleden vid det kända Rapadeltat i Sareks nationalpark. Närmaste bilväg är 2 mil bort, ändå tar sig många människor hit. Det är alla typer av turister här, från pensionären som följer leden, köper all mat och bor i STF-stugorna, till proffsvandraren som bär med sig allt han behöver för att gå oledat i Sarek i två veckor.

Sedan 1820 har folk varit bofasta på denna ensliga plats. Då hade man kreatur som på sommaren fick beta i Rapadeltat och på vintern fick djuren hö som man slog på ängen. Idag lever familjen Länta på att skjutsa turister över sjön och att sälja bröd och fisk. Där fanns kor ända fram till på femtiotalet. När boskapen försvann och marken lades för fäfot gick förbuskningen snabbt.

För mer än 25 år sedan så insåg den kände naturfotografen Edvin Nilsson (tillika f d parkvakt för Sarek och Padjelanta) att om ingenting görs så kommer slåtterängarna runt hemmanet snart att vara förbuskade och igenvuxna och den unika slåtterängsfloran att gå förlorad för alltid. En äng som i slutet av 2002 blev ett Natura 2000-objekt. Naturskyddsföreningen i Jokkmokk startade 1975 i samarbete med STF ett arbete med röjning och en årligen återkommande lieslåtter av ängen.

SNF har ägt nästan halva Aktse. Andelen i hemmanet köptes 1945 för att rädda skogen från exploatering. Naturvårdsverket har köpt det mesta av Naturskyddsföreningens del. Men stugan och ängen runt den är kvar i SNFs ägo – en förmån men också ett ansvar att förvalta väl.

Medlemsförmån, bo i SNF:s stuga! Läs mer>>

Bo i STF:s stuga, läs mer>>