Urskogsfonden

Kontaktperson: Mats Karström, mats.karstrom@naturskyddsforeningen.se

Bankgiro 419-8032

 

STEGET FÖRE URSKOGSFONDEN

Skogsgruppen Steget Före startade i Jokkmokk 1987 och har i dagsläget medverkat till att långsiktigt skydda fler än 100 gammelskogar, dvs ur- och naturskogar. Gruppen var först med att utveckla en inventeringsmetodik för naturvärdesbedömning av skyddsvärda skogar. Metodiken bygger på att använda de djur- och växtarter som är så kräsna att de endast överlever i gammelskog. Många av dessa arter är idag utrotningshotade.

Urskogsfonden bildades 1996 i samband med att hövding ´Ulu Taufaasina från Västra Samoa hjälpte till att skydda den hotade skogen i Karkberget. Skogen är idag skyddad som naturreservat.

 Under 2009 firade svenska naturvård 100-årsjubileum. Samma år fick Steget Före två av landets finaste naturvårdspris, ArtDatabankens Naturvårdspris och Stegets Föres ledare Mats Karström blev hedersmedlem i Naturskyddsföreningen. Edbergspriset 2010 delades ut till Mats av Edbergsstiftelsen. Gruppen har därigenom fått fler än 15 olika priser och utmärkelser.

Steget Föres skyddsarbete sker helt på ideell basis. Urskogsfondens uppgift är att bistå med medel för utgifter i samband med resor, inventeringar och annat skyddsarbete. Genom fonden hoppas vi kunna skydda ytterligare många hotade gammelskogar.

Den som vill stödja vårt arbete kan sätta in bidrag på bankgiro 419-8032, Steget Före Urskogsfonden.

Vi tackar för alla bidrag

Mats Karström, ledare för Steget Före