Natur

Från medlemsbladet vinter 2019:

Ovanliga fåglar 2019

Vintern bjöd på upplevelser vid matningen både på Talvatisberget i Jokkmokk och vid slalombacken i Vuollerim med handtama lappmesar, tofsmesar och lavskrikor.

I Vuollerim sågs upp till 120 pilfinkar samtidigt på Lövgården. Där sågs också den sällsynta korsningen mellan gråsparv och pilfink. Roligast var de nästan handtama nötkråkor som sågs på Lövgården hela året fram till augusti. Nötväckor och gråspettar sågs på många fågelbord. En häckning av nötväcka konstaterades i Vuollerim. I Övre Kuouka sågs mer än 100 domherrar vid ett och samma tillfälle.

Under året var det tyvärr rätt dåligt med ugglor. Ett 10-tal pärlugglor hördes ropa med häckning i holk hos Tommy Nyberg i Ekopark Vuollerim. Lappugglor sågs i Kåskats, Messaure och Porjus.

De första sångsvanarna kom till Kyrkogårdsviken i Jokkmokk i slutet på mars. Senare sågs där även gravand. En forsärla dök upp vid kraftstation i Vuollerim i mitten av april. Den sjungande hanen stannade kvar där i över en månad. I Vuollerim sågs även spetsbergsgås, råkor och 5 svarthakedoppingar. Ett brunandpar i Kyrktjärn under en av fågelutfykterna gjorde Mats Karström extra glad då han springande lämnade de andra för att kunna se änderna från sitt hus för första gången.

Fågelsträcket på väg till fjälls passerade Vuollerim och Jokkmokk väldigt snabbt på grund av försommarvärmen. Antalet rastande vadare och sångarna var betydligt färre än vanligt. T ex uteblev trädgårdssångare nästan helt. Glädjande nog upptäcktes en vackert sjungande härmsångare utanför Vuollerim i juni. Fågeln sågs av många fågelskådare. Extra glad blev Sonja Kuoljok eftersom det var hennes första i kommunen. Tro att hon blev förvånad när hon fick se ännu en härmsångare på sin tomt i Jokkmokk i augusti.

Årets kanske största överraskning var de 82 storskarvar som sågs 2 augusti vid Station i Vuollerim. Även två hägrar sågs i Vuollerim i augusti. Flera familjer kanadagäss sågs även i år vid både Kyrkogårdsviken och Notudden. Skärpiplärka noterades i mitten av oktober i Vuollerim. I september sågs ett par spetsbergsgäss i Luvos.

Tråkigt nog för oss fågelskådare flyttade Mats och Isabel Svensson Pavval till Gotland. Samtidigt har vi haft glädjen att se en ny fågelskådare födas under året, André Strömberg i Vuollerim.

/Mats Karström


Från medlemsbladet vinter 2018:

Ovanliga fåglar 2018

Fågelåret började i januari med sångsvanar i Luvos. I Vuollerim sågs både bergfink och gulsparvar samma månad, medan Jokkmokk bjöd på ringduva och björktrast. Ovanligt nog övervintrade sidensvansar i både Vuollerim och Jokkmokk och omväxlade med att äta rönnbär och frön. Även sydliga nötväckor sågs på flera platser i kommunen.

Talvatismatningen i Jokkmokk bjöd på två trädkrypare och handtama lappmesar, talltitor och lavskrikor. Både här och på matningen vid slalombacken i Vuollerim sågs flera tofsmesar. Ett 10-tal gråspettar sågs i bl a i Vuollerim, Jokkmokk, Porjus och Karats.

Vuollerimkajorna återvände rekordtidigt till sin häckplats vid skolan, redan 11 februari. Första skådarturen i Vuollerim 11 april bjöd på skärpiplärka. Två veckor senare sågs under skådarturen en förbiflygande ung tretåig mås. Rastande ung bläsgås och sjungande gärdsmyg var två andra roliga vårfynd i samma område. I Jokkmokk sågs både spetsbergsgås och två gravänder i mitten på april.

Under april och maj noterades stenknäckar, hämpling och råka i Vuollerim. Stenknäck sågs även i Porjus. Det rekordvarma försommarvädret gjorde att flyttfåglarna i stor utsträckning fortsatta till fjälls utan att stanna till och rasta i skogslandet.

Årets mest överraskande fynd var de två ringandhanar som Kjell Wågberg upptäckte vid Abborrsundet 22 maj. De sågs tillsammans med bergänder och viggar fram till 19 juni. Det var första gången i landet som två fåglar har setts samtidigt. Två snatteränder sågs i Luspebryggan. Under sommaren bjöd åkrarna i Vuollerim även i år på pilgrimsfalk och brun glada. Aldrig tidigare har det setts så mycket havsörnar runt Vuollerim, 2018 blev det den mest sedda rovfågeln. I juli sågs turkduva i Övre Kuouka.

Upp till fem storskarvar sågs vid kraftstation i Vuollerim 29 augusti till 22 september. I oktober sågs en ensam storskarv i Kåskats. Ett roligt fynd var den härfågel som sågs i Messaure 21 september. Det har varit rekordmycket nötkråkor under hösten och början på vintern i Vuollerim. Samtidigt sågs både steglits och flera svarthättor. Även denna vinter bjöd på många sydliga nötväckor i Jokkmokk och Vuollerim. Ett avvikande fynd var den nötväcka som dök upp i Luvos. En sen vitkindad gås sågs strax utanför Vuollerim 2 november.

Även denna vinter har vi skogsmatningar på Talvatisberget i Jokkmokk och vid slalombacken i Vuollerim. På den populära talvatismatningen sågs bl a trädkrypare, nötväcka och sparvuggla.

Azurmes, större turturduva, vitryggig hackspett, islom, knölsvan, stäpphök, rosenstare eller biätare tillhör de fåglar som kan dyka upp under 2019. Håll utkik! Upptäcker du en ny art så får du en naturbok. Välkommen att höra av dig till oss.

/Mats Karström


Från medlemsbladet sommar 2017:

Rekordartat fågeldygn

Lördagen 28 maj 2016 ordnades för 13:e året i rad en mycket lyckad 24-timmarsskådning från fågeltornet i Porsitjärn strax utanför Vuollerim. Dagen till ära fick vi uppleva årets första riktiga högsommardag med en temperatur upp till 25° och inte ett enda moln under hela dygnet. Temperaturen var 2° som lägst. Tidigare år har vi noterat mellan 49 och 59 olika fågelarter, med 58 arter så många som 4 gånger. Även i år hade vi sällskap av sångsvanparet på bo precis nedanför tornet. Minst två koltrasthanar sjöng ihärdigt. Morkullorna drog flitigt och sidensvansar sågs under större delen av dygnet. Ingen riktigt oväntad art noterades. Bivråk, silvertärna, drillsnäppa, tornseglar och spillkråka kan nämnas som lite mer intressanta.

Mats Svensson Pavval skådade mest ihärdigt och noterade sånglärka, vilken är ny både för värnområdet (art 145) och fågeldygnet (art 97). Strax efteråt upptäckte han ängspiplärka som också var ny för fågeldygnet (art 98). Även Sonja Kuoljok noterade ängspiplärka på det följande passet. Ingemar Pettersson, som deltog för första gången, lyckades upptäcka grå flugsnappare i ena torrtallen vid 21-tiden. Därmed passerade vi för första gången den magiska gränsen 60 arter. Mats Karström upptäckte slutligen en flygande duvhök på sista passet, något som gjorde att resultatet blev det smått sensationella 62 arter.

Den bästa räkningen gjordes av de båda Matsarna 02.00-04.00 med 31 arter. Totalt deltog 11 personer i den lyckade räkningen, med Rüdiger Kasche från Visingsö som mest långväga besökare. Middagen gästades av 9 personer. Ett stort tack till er alla.

/Mats Karström


Från medlemsbladet höst 2016 – vinter 2017:

OVANLIGA DJUR OCH VÄXTER 2016

Av vinterfåglar kan nämnas den slaguggla som sågs på Lommen i Jokkmokk i februari. Samma tid sågs nötkråka i Vuollerim. En rekordtidig tofsvipa i Klubbudden den 28 mars var kommunens första marsobservation. Naturskyddsföreningens vårskådarturer var uppskattade även i år. I Vuollerim sågs bl a lappuggla och pilgrimsfalk. Andra vuollerimobservationer under våren var stenknäckar, sjungande hämpling, 42 kajor och fjällpipare.

Även i år bjöd Luspebryggan på ovanliga fåglar, bl a två vackert utfärgade kustsnäppor, kustlabb och sjungande dvärgsparv. En brun kärrhökhane sågs i Puortnak i maj. I början på sommaren hördes en konstig sångare i Vuollerim. Sångaren visade sig vara en svarthätta.

Tajgasångare sågs i september både i Luvos och Saltoluokta. Under hösten gjordes flera rekordsena fågelobservationer i Vuollerim. Nämnas kan en blåhake på gödselstacken hos Öbergs och en ung törnskata. Törnskatan gladde många Vuollerimskådare. Det var mycket sena sjöfåglar under höst och början på vintern, bl a rekordmånga bergänder i Abborrsundet.

Även i vinter har vi skogsmatningar på Talvatisberget i Jokkmokk och Bomyrberget i Vuollerim. En skandinavisk nötväcka sågs på Talvatismatningen från mitten av oktober.

Under sommaren besöktes vi av två tyska vedgallfmyggforskare. De satte upp fällor för insektsfångst i flera Steget Före-skogar. Förhoppningen är att kunna hitta obeskrivna arter. Mats Svensson Pavval byggde en ljusfälla för insekter. Den provades under hösten både i Vuollerim och Jokkmokk. Flera av de nattfjärilar som fångades var inte tidigare påträffade här.

En rekordsen nässelfjäril sågs i Vuollerim 28 oktober. Av kul svampfynd kan nämnas att bombmurkla upptäcktes på tre nya platser.

Vittryggig hackspett, islom, större turturduva, rosenstare, azurmes eller biätare tillhör de fåglar som borde kunna dyka upp under 2017. Upptäcker du någon av dessa arter så hör genast av dig till mig så får du en naturbok. Hör av dig till Mats Karström på 0976-10120. Du kan även skriva på Facebooksidan Fågelskådning i Jokkmokks kommun eller ringa Mats Svensson Pavval 070-4931502.

/Mats Karström


Från medlemsbladet höst 2015 – vinter 2016

OVANLIGA DJUR OCH VÄXTER UNDER 2015

Av vinterfåglar kan nämnas de gräsänder som sågs i Vuollerim under januari och februari. Samma tid sågs en tretåig hackspett födosöka på en gammal björk vid kyrkan i Jokkmokk. Under mars sågs både kajor och en råka i Jokkmokk. Flera kajor dök även upp i Vuollerim under samma tid, som mest sågs 12 ex. Av dessa häckade två par, ett par i Vuollerimskolan och ett par i badhuset. Den populära fågelmatningen på Talvatisberget i Jokkmokk har fortsatt även denna vinter. Matningen är känd för sina många handtama fågelarter, bl a lappmes. Matningen startade på nytt under hösten. Då besöktes den av en sparvuggla.

Under vårvintern ropade en hel del pärlugglor. Rekordmånga hökugglor har observerats under året med många lyckade häckningar. Lappuggla häckade i närheten av Jokkmokk. 2015 kommer att gå till historien som det bästa fjälluggleåret i Sverige på mycket länge. Eftersom häckningsplatserna hålls hemliga p g a störningsrisk vet vi inte hur många häckningar det handlar om i jokkmokksfjällen.

April månad bjöd på skärpiplärka vid Porsi kraftverk nära Vuollerim. Fyndet är det 3:e i Vuollerim och det 5:e i kommunen. Under maj månad sågs rekordmånga ringtrastar, bl a 7 ex 2 maj i Vuollerim. Samtidigt upptäcktes en stenknäck. En myrspov rastade tillsammans med några storspovar i Vuollerim. Några dagar efteråt stöttes en dvärgbeckasin i samma by och senare gjordes ett kort besök av en flock fjällpipare. Samtidigt sågs mycket rastande fågel i Jokkmokk, bl a spetsbergsgås. Vid Abborrsundet kunde landets samtliga 7 arter simänder ses vid ett och samma tillfälle 7 maj. Skedand, årta och snatterand ses inte varje år kommunen, varför händelsen är uppseendeväckande. Vid Luspebryggan rastade kustsnäppa och fjällgås. En nattskärra sågs nära Högträsk 10 juni.

En hel del kul fjärilsfynd gjordes under året. Silverblåvinge sågs för första gången i kommunen. Flera turkosa blåvingar flög i Tjäruträsk. Det mest oväntade fyndet var det rekordstora antal ängspärlemorfjärilar som sågs under hösten, bl a 48 ex i Murjek 10 augusti. Tidigare är endast ett fåtal individer sedda under alla år. Den granna fjällbastardsvärmaren sågs på flera platser. Av insekter bör även den nordliga blombock som sågs på Lövgården i Vuollerim i början på augusti nämnas. Den snygga långhorningen är en av våra mest sällsynta skalbaggar.

Världsnaturfonden besökte oss i början på juli månad för att hjälpa till med skyddet av Jelka-Rimakåbbå. Under besöket upptäcktes blommande gucksko på en ny plats. Den sällsynta orkidéen är bara känd på två platser i kommunen. Ett stort antal vitryggiga hackspettar har setts i kustlandet under hösten, något som gör att vi får spana extra noga under vintern. Vittryggig hackspett, islom, större turturduva, rosenstare, azurmes eller biätare tillhör de fåglar som borde kunna dyka upp under 2016. Upptäcker du någon av dessa arter så hör genast av dig till mig så får du en naturbok. Fortsätt att rapportera ovanliga djur och växter.

Hör av dig till Mats Karström. Telefon 0976-10120 eller per mail mats.karstrom@naturskyddsföreningen.se


LYCKAT FÅGELDYGN 2014

Lördagen 31 maj 2014 ordnades för 11-e året i rad en lyckad 24-timmarsskådning från fågeltornet i Porsitjärn strax utanför Vuollerim.

För andra året i rad hade sommaren kommit ovanligt långt, något som gör att antalet fågelarter blir något lägre än annars. Dagen blev ovanligt grå med en del lättare regnskurar, utom de två avslutande räkningarna när det regnade rätt ihärdigt. Temperaturen var ovanligt jämn, som lägst 8° och upp till 12° som mest. Vinden varierade mellan vindstilla och svag. I det stora hela var det bra skådarväder (bortsett från på slutet).

Tidigare år har vi noterat mellan 49 och 58 arter. Det rekordvarma fjolåret var det sämsta med 49 arter. Sådana tidiga år har fåglarna farit vidare till häckplatserna medan andra arter redan slutat sjunga och gått till häckning.

Även i år hade vi sällskap av sångsvanparet på bo precis nedanför tornet. Andra trevliga arter var pärluggla, ljudliga smålommar, tornseglare och salskrake. I rovfågelväg sågs sparvhök, ormvråk och en fiskgjuse som försökte landa i ena torrtallen. Likt de flesta tidigare räkningarna avslutades fågeldygnet med en flygande morkulla 23.15, något som resulterade i sammanlagt 50 arter!

Räkningens stora överraskning blev den sjungande lundsångare som höll till på sluttningen mellan 14.30 och 15.30. Arten är en stor sällsynthet i Lappland och föredrar lövrika skogar. Fyndet var det första i Vuollerim. Dess sång påminner mest om gärdsmygens, men saknar gärdsmyggens avslutande drillar. För att vara helt säker på artbestämningen begav sig Mats på jakt efter den sjungande fågeln och lyckades därigenom få syn på den. Ett annat kul fynd var den stenskvätta som Benne och Mariett lyckades få syn på. Båda arterna är nya för fågeldygnsräkningen, art 94 och 95!

Den bästa räkningen gjordes av Rüdiger Kasche 08.00-10.00 med 30 arter medan Mats avslutande räkning i ihållande regn 22.00-24.00 nådde bottenrekordet 6 arter.

Totalt deltog 14 personer i den lyckade räkningen, med Rüdiger från Visingsö och Kjell Hedmark från Orsa som mest långväga besökare. Roligt också med en nytillkommen fågelskådare, f d gotlänningen Mats Svensson Pavval. Tillkom gjorde även två besökare. Middagen gästades av 11 personer. Ett stort tack till er alla.

Mats Karström


Från medlemsbladet höst 2014 – vinter 2015

Renar i Skottland – intervju med Sofia Baer

Du har varit renskötare i Skottland. Hur hamnade renar där?

Början av 1950-talet besökte min pappas farbror Mikael Utsi trakten på sin bröllopsresa. Då han såg hur lik miljön var Jokkmokks bedömde han att det borde gå bra att ha köttproduktion med renar där. Markerna liknar Padjelantas men med mer ljung och inget lingon. Han fick lov att prova på en begränsad yta i låglandet, ”the moores”. Ringa påverkan av naturen gjorde att han fick lov att utöka hjorden och arealen. De andra hjortdjuren och får har skarpa tänder som skadar växterna. Renar drar av löv och skott relativt skonsamt så plantorna skadas mindre.

Idag finns det cirka 150 djur. Några djur är i en stor hägnad på 1200 hektar, de andra strövar fritt, bl a i Cairnsgorms nationalpark.

Hur är avsättningen på renkött?

De slaktas inte. Britterna äter inte ”tomtens vän Rudolf (med röda mulen)”. Istället är djuren turistattraktion. Under högsäsongen besöks hägnet två gånger per dag med stora turistgrupper. Turisterna får mata och klappa djuren. Renarna kommer till turisterna då de vet att det finns mat då. Innan jul, redan i november är vi inbjudna till de stora varuhusen där vi ingår i parader på de stora shoppinggatorna. Jag har flera gånger besökt Harrods (stort varuhus i London) med 4 härkar och 2 kalvar. Vi är 4-5 team som besöker de största städerna.

Säljs inte jaktresor? Vad dör djuren av?

Nej, man skjuter ju inte tomtens renar. Däremot jagas de övriga hjortdjuren. Och ripa och orre. Det finns lite tallskog i parken och lite tjäder. Dessa jagas inte, de är fridlysta. Platsen är också en av få platser med röd ekorre, som annars blivit utkonkurrerade av den grå.

Det finns inga rovdjur men ibland har lösa hundar skadat renarna. Många renar dör av ålder men ännu vanligare är ”red water fever”, en sjukdom som sprids med fästingar. Renarna är fulla av fästingar. Upp till tre års ålder försöker vi vaccinera renarna mot sjukdomen men jag bedömer ändå att det är den vanligaste dödsorsaken. Kanske något att tänka på nu när fästingar kommit till Norrbotten?

/Lars Thomsen


Från medlemsblad höst 2014 – vinter 2015

OVANLIGA DJUR OCH VÄXTER UNDER 2014

Av vinterfåglar kan nämnas den steglits som höll till på fågelbord i Vuollerim under januari och februari. I mitten av januari sågs en smådopping vid Porsi kraftverk i Vuollerim. Fyndet var det 4-e i Lule lappmark och samtliga observationer av arten är gjorda i Vuollerim. Roligt var även de lappmesar som sågs i Vuollerim. Lappmesen missgynnas starkt av dagens storskaliga skogsbruk och ses därför mycket sällan i den nedre delen av Jokkmokks kommun. Under februari månad sågs både gräsand och gråtrut i samma by. Fågelmatningen på Talvatisberget i Jokkmokk fortsatte även denna vinter. Matningen är känd för sina många handtama fågelarter. Under året sågs stenknäck på flera fågelbord, bl.a. i Vuollerim och Vaijkijaur.

Under vårvintern ropade en hel del pärlugglor. Även hökugglan ökade i antal med flera häckande par, t.ex. vid Notudden och i Kåskats. En vitkindad gås upptäcktes vid Notudden 21/4, troligen samma fågel dök även upp i Vuollerim 17/5. Årets mest överraskande fynd var den amerikanska krickhane som Kjell Wågberg upptäckte vid Akkats 18/5. Arten sågs av ett 10-tal ditresta skådare. Under fågeldygnet vid Porsitjärn utanför Vuollerim sjöng en lundsångare, den sydliga arten är bara noterad tidigare någon enstaka gång i kommunen. Ungefär samtidigt upptäcktes en svart rödstjärt i samma by.

En skönsjungande näktergal i Ålloluokta under juni månad tillhör årets roligaste observationer. Den intresserade minns kanske att samma plats bjöd på kornsparv förra året vid ungefär samma tidpunkt?! Till våra vackrast sjungande fåglar hör även busksångaren, en art som samtidigt höll till i Kåskats.

Antalet hökugglor i kommunens västra del var rekordstor under höst och vinter. Nämnas kan även en smärre invasion av nötväckor under oktober månad. De flesta tillhörde den sydliga rasen, medan sibirisk nötväcka sågs på minst en plats.

Även 2014 blev ett dåligt år för dagfjärilar. Det mest överraskande i dagfjärilsväg var den invasion av citronfjärilar som skedde i början av augusti. Ett 25-tal individer sågs under den drygt månadslånga visiten. Samtidigt sågs även påfågelöga i Vuollerim. Märkligt nog sågs fräscha puktörneblåvingar så sent som i mitten av september. Större turturduva, rosenstare, azurmes eller biätare tillhör de fåglar som borde kunna dyka upp under 2015.

Fortsätt att rapportera ovanliga djur och växter. Varje år delar jag ut en naturbok till någon av de personer som rapporterat. AnnKristin Antman i Vuollerim blev årets vinnare som tack för fyndet av svart rödstjärt.

Hör av dig till Mats Karström. Telefon 0976-10120 eller per mail mats.karstrom@naturskyddsforeningen.se


Från medlemsbladet vår – sommar 2014

Trevligt fågeldygn 2013

Lördagen 1 juni 2013 ordnades för 10-e året i rad en lyckad 24-timmarsskådning från fågeltornet i Porsitjärn strax utanför Vuollerim. Tänk att vi hunnit med 10 räkningar! Efter en rekordvarm och torr majavslutning bjöd dagen på mer omväxlande väder med några välbehövliga regnskurar. Vid starten 00.00 var det 15°, temperaturen sjönk sedan till 10°, och som mest var det 27°. Mestadels lugnt väder. Värmen gjorde att det var mycket mygg (första gången under samtliga räkningar!) och mängder med trollsländor. Värmen gjorde även att det sjöng ovanligt mycket under natten.

Tidigare år har vi noterat mellan 52 och 58 arter. I år blev det vårt sämsta resultat, endast 49 arter. Den troligaste förklaringen är värmen, vilken lett till att många arter farit vidare till häckplatserna medan andra arter redan slutat sjunga och gått till häckning. En grupp som nästan helt saknades var vadare, där endast fyra arter noterades. Totalt 93 arter är observerade under alla fågeldygnen, och årets räkning bjöd på en ny art, en överflygande jorduggla på myren. Bra jobbat Thomsen och Lars Sundberg!

Även i år hade vi sällskap av sångsvanparet på bo precis nedanför tornet. Konstigt nog saknade vi flera högsommarfåglar,  av sångare noterades bara löv- och gransångare och ingen tornseglare kunde upptäckas. På kvällen hördes ljudliga läten från sluttningen bakom svanen. Mats och CarlJohan Ångström sprang runt tjärnen för att försöka lösa mysteriet med de konstiga lätena, men utan resultat återvände de svettiga och myggbitna. En konstig mörkhövdad mås tillsammans med ett 30-tal skrattmåsar orsakade viss rabalder, men vi lyckades aldrig få syn på den igen.

I rovfågelväg sågs två ormvråkar och en lärkfalk noterades vid flera tillfällen. Kul var även sidensvans, en grann salskrakehane, ljudliga smålommar, och den stilenligt avslutande morkullan vid 22.52.

Den bästa räkningen gjordes av Lars Sundberg 6.00- 8.00 med 27 arter medan Mats inledande och avslutande räkningar var sämst med 13 arter. Totalt deltog 15 personer i den lyckade räkningen, med Rüdiger Kasche från Visingsö och Lars Sundberg från Boden som mest långväga besökare. Ett stort tack till er alla. Middagen gästades av 12 personer.

/Mats Karström


Från medlemsbladet vår – sommar 2013

OMVÄXLANDE FÅGELDYGN 2012

Lördagen 2 juni 2012 ordnades för 9-e året i rad en lyckad 24-timmarsskådning från fågeltornet i Porsitjärn strax utanför Vuollerim. Vädret var omväxlande även i år med en lugn och klar inledning följd av en dramatisk regnskur och en regnig avslutning. Temperaturen varierade mellan -1° och 14°.

Tidigare år har vi noterat 58, 58, 54, 52, 54, 52, 58 och 56 arter, där den lilla variationen gjort oss förvånade.  I år noterade vi 50 arter redan 11.52 och vid 13.30 blev det art 56. Vi var då övertygade om att kunna slå rekordet på 58 arter! Men sedan blev vädret sämre och det gick trögt, en morkulla vid 21.32 och slutligen ett bläsandpar vid 22.55 gjorde att vi på nytt slutade på 58 arter!! Märkligt!

Totalt 92 arter är observerade under fågeldygnen, och årets räkning bjöd på en ny art, en avlägsen havsörn. Bra jobbat Lars Sundberg!

Även i år hade vi sällskap av ett sångsvanpar på bo precis nedanför tornet. Två salskrakpar och sidensvansar var andra trevliga gäster. Den kalla inledningen på sommaren gjorde att få högsommarfåglar noterades, bara tornseglare och en mycket avlägsen sjungande trädgårdssångare. Av däggdjur sågs vattensork och vid flera tillfällen jagande räv, bland  annat när den försökte fånga gräsänder.

Den bästa räkningen gjordes av Lars Sundberg 6.00- 8.00 med 35 arter medan Mats gjorde den sämsta räkningen. Det var den avslutande räkningen 22.00- 24.00 med endast 13 arter och ihållande regn. Som tur var dök Benne och Mariett upp med te och nybredda mackor, man tackar!

Totalt deltog 11 personer i den lyckade räkningen, med Kjell Hedmark från Orsa och Lars Sundberg från Boden som mest långväga besökare. Middagen gästades av 10 personer. En något märklig incident var att flera personer tyckte att kokkaffet smakade illa ända till det uppdagades att de använt citronsaft istället för vatten! Nästa år är det 10-årsjubileum och då satsar vi på 59 arter, hjärtligt välkomna då!

Mats Karström


Från medlemsbladet höst 2012 – vinter 2013

Ovanliga djur och växter under 2012

För första gången övervintrade kråka i Kvikkjokk. Den fick sällskap av en kaja i början på mars. I början på maj upptäcktes en svartkråka i Vuollerim, det spännande fyndet är det första i Jokkmokks kommun.

Gnagarkraschen ställde till med problem för många rovdjur och rovfåglar, bl a sågs slaguggla både i Vuollerim och Jokkmokk. I mitten av maj förvirrade sig en hungrig fjällräv ända till Padjerim. Den vita räven sågs bl a på morgonbussen till Jokkmokk av förvånade passagerare.

En sen sommar till fjälls gjorde att det var lätt att upptäcka många fjällpipare på de få bara fläckar som fanns till fjälls. Tidigare under säsongen hade så många som minst fyra ringtrastar setts samtidigt i Vuollerim.

Under sommaren noterades sjungande busksångare i Dragnäs i mitten av juni. Samtidigt höll en sjungande dvärgsparv till på en myr vid Piatis. Ett roligt fynd var den skräntärna som flög förbi Vuollerim på midsommardagen.

Av rovfåglar sågs den sändarmärkta större skrikörnen Tönn vid flera tillfällen under sommaren. Fågeln förseddes med sändare i Estland 2008 och kan följas på nätet.

En glädjande nyhet är flera nya platser med häckande pilgrimsfalk, den ovanliga fågeln var nästan helt försvunnen i hela landet på 1970-talet.

För dagfjärilar blev 2012 ännu sämre än det dåliga fjolåret. Det roligaste fyndet var en skogspärlemorfjäril i Vuollerim i mitten av juli. Fyndet var det första i kommunen.

Av mer speciella insektsfynd kan nämnas en nordlig blombock som besökte blommande kanadensiskt gullris på Lövgården i Vuollerim 1 augusti. Det är det första fyndet i Norrland sedan 1990-talet och kanske den enda sedda skalbaggen i landet sedan år 2000?

Större turturduva, rosenstare och biätare tillhör de fåglar som borde kunna dyka upp under 2013. Fortsätt att rapportera ovanliga djur och växter. Varje år delar jag ut en naturbok till någon av de personer som rapporterat.

Hör av dig till Mats Karström (0976-10120, mats.karstrom@naturskyddsforeningen.se).


Från medlemsbladet vår-sommar 2016

REKORDARTAT FÅGELDYGN 2015

Lördagen 30 maj 2015 ordnades för 12:e året i rad en lyckad 24-timmarsskådning från fågeltornet i Porsitjärn strax utanför Vuollerim. Dagen till ära fick vi uppleva årets första sommardag, om än vädret bjöd på både sol och regn. Temperaturen varierade mellan 5° och 20°. Vinden kom från söder. Särskilt kvällsvädret var riktigt fint.

Tidigare år har vi noterat mellan 49 och 58 arter (så många som 4 gånger!). Även i år hade vi sällskap av sångsvanparet som bor precis nedanför tornet. Ett tornfalkpar höll oss sällskap under större delen av dygnet. Värmen gjorde att sångaktiviteten var hög även under natten och det lite ostadiga förmiddagsvädret bidrog till att fågelaktiviteten var fortsatt hög under dagen.

Inget direkt oväntat noterades under skådardygnet. Salskrake, sjungande grönsångare, överflygande lärkfalk och tornseglare var några trevliga inslag. Redan 9.45 hade 50 arter observerats, något som fick oss att känna rekordvittring. På kvällen passerade en silvertärna på väg uppströms älven. Fyndet var det första under fågeldygnet, art 96 under samtliga räkningar. Lite senare upptäckte Benne och Mariett fem flygande kanadagäss, vilket gjorde att så många som 59 olika fågelarter kunde noteras under det trevliga dygnet. Flest arter räknades av Lars Sundberg 6.00-8.00 med 36 arter. Totalt deltog 12 personer i räkningen, med Lars Sundberg från Boden som mest långväga besökare.

Middagen gästades av 7 personer. Ett stort tack till er alla.

Mats Karström


Från medlemsbladet vår – sommar 2012

Blåsigt fågeldygn 2011

Lördagen 4 juni 2011 ordnades för 8-e året i rad en lyckad 24-timmarsskådning från fågeltornet i Porsitjärn strax utanför Vuollerim. Dygnet var uppdelat på 12 tvåtimmarspass där samtliga fågelarter räknades. Skådardygnet genomfördes samtidigt på några platser till, bl.a. i länet och i Stockholm.

Vädret var minst sagt omväxlande med en lugn och varm inledning och ett häftigt väderomslag med ett kraftigt åskregn och starka västliga vindar. Tyvärr fortsatt det sedan blåsa resten av tiden, något som inverkade menligt på både fågelaktiviteten och möjligheten att höra eller se något. Temperaturen varierade mellan 4- 15°.

Tidigare år har vi noterat 58, 58, 54, 52, 54, 52 och 58 arter, där den lilla variationen gjort oss förvånade. Det blåsiga vädret gjorde att vi ställde in oss på en rätt dålig räkning. Något överraskande (?) hamnade vi på nytt i det tidigare intervallet när vi nu observerade 56 arter!

Totalt är 91 arter observerade under fågeldygnen, och årets räkning bjöd inte på någon ytterligare art. Även i år hade vi sällskap av sångsvanparet på bo precis nedanför tornet. Även talgoxparet med ungar, vilka häckade i en holk på tornet, var ett trevligt sällskap. En ensam trana sågs ofta gå på myren på andra sidan tjärnen. En salskrakehona, ett bivråkpar och torn- och lärkfalk tillhörde andra trevliga fågelobservationer. En tidig trollslända och två vattensorkar sågs även.

Den bästa räkningen gjordes av Robert Stenmark 8.00-10.00 med 36 arter medan Mats stod för den sämsta 22.00-24.00. Totalt deltog 10 personer i den lyckade räkningen, med Robert från Umeå och Rüdiger Kasche från Porjus som mest långväga besökare. Lars-Göran, Benne, Mariett och Sonja Kuoljok tillhörde slitvargarna. 7 personer deltog i middagen.

Följ med på årets räkning 2 juni och du kommer inte att ångra dig.

Fågelhälsningar Mats Karström