Medlemsblad höst 2016 – vinter 2017

Medlemsbladet som pdf: SNF_Medlemsbladv16170109

OVANLIGA DJUR OCH VÄXTER 2016

Av vinterfåglar kan nämnas den slaguggla som sågs på Lommen i Jokkmokk i februari. Samma tid sågs nötkråka i Vuollerim. En rekordtidig tofsvipa i Klubbudden den 28 mars var kommunens första marsobservation. Naturskyddsföreningens vårskådarturer var uppskattade även i år. I Vuollerim sågs bl a lappuggla och pilgrimsfalk. Andra vuollerimobservationer under våren var stenknäckar, sjungande hämpling, 42 kajor och fjällpipare.

Även i år bjöd Luspebryggan på ovanliga fåglar, bl a två vackert utfärgade kustsnäppor, kustlabb och sjungande dvärgsparv. En brun kärrhökhane sågs i Puortnak i maj. I början på sommaren hördes en konstig sångare i Vuollerim. Sångaren visade sig vara en svarthätta.

Tajgasångare sågs i september både i Luvos och Saltoluokta. Under hösten gjordes flera rekordsena fågelobservationer i Vuollerim. Nämnas kan en blåhake på gödselstacken hos Öbergs och en ung törnskata. Törnskatan gladde många Vuollerimskådare. Det var mycket sena sjöfåglar under höst och början på vintern, bl a rekordmånga bergänder i Abborrsundet.

Även i vinter har vi skogsmatningar på Talvatisberget i Jokkmokk och Bomyrberget i Vuollerim. En skandinavisk nötväcka sågs på Talvatismatningen från mitten av oktober.

Under sommaren besöktes vi av två tyska vedgallfmyggforskare. De satte upp fällor för insektsfångst i flera Steget Före-skogar. Förhoppningen är att kunna hitta obeskrivna arter. Mats Svensson Pavval byggde en ljusfälla för insekter. Den provades under hösten både i Vuollerim och Jokkmokk. Flera av de nattfjärilar som fångades var inte tidigare påträffade här.

En rekordsen nässelfjäril sågs i Vuollerim 28 oktober. Av kul svampfynd kan nämnas att bombmurkla upptäcktes på tre nya platser.

Vittryggig hackspett, islom, större turturduva, rosenstare, azurmes eller biätare tillhör de fåglar som borde kunna dyka upp under 2017. Upptäcker du någon av dessa arter så hör genast av dig till mig så får du en naturbok. Hör av dig till Mats Karström på 0976-10120. Du kan även skriva på Facebooksidan Fågelskådning i Jokkmokks kommun eller ringa Mats Svensson Pavval 070-4931502.

Mats Karström


STEGET FÖRE

Steget föres skyddsarbete av unika Jokkmokkskogar har nu pågått i 30 år sedan gruppen bildades 1986. Idag används vår inventeringsmetodik av många myndigheter, skogsbolag och organisationer. Gruppen har fått 22 pris och utmärkelser under åren. Vår förhoppning är att kunna knyta ihop säcken och avsluta skyddsarbetet av ett 150-tal skogar inom 5 år. Diskussioner om långsiktigt skydd förs med bl a SCA, Sveaskog, Vattenfall, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen.

Du som vill veta mer om vårt arbete eller kan tipsa om skogar med höga naturvärden är alltid välkommen att kontakta oss. Vill du stödja vårt arbete kan du sätta in ett bidrag på Steget Före Urskogsfonden, bankgiro 419-8032. Se gärna vår hemsida på nätet jokkmokk.naturskyddsforeningen.se.

Vid frågor kontakta Sonja Kuoljok i Jokkmokk eller Mats Karström i Vuollerim.

Mats Karström och Sonja Kuoljok