Stor besvikelse över HFD:s dom om Gállok

Igår meddelade Högsta förvaltningsdomstolen sin dom gällande Gállok. Naturskyddsföreningen beklagar djupt beskedet. En gruva på Björkholmberget vid Lilla Lule älv skulle ge oåterkalleliga skador i ett naturområde som är till större delen tidigare oexploaterat. Ingreppet skulle också inte bara hota de närmaste berörda renskötande familjerna utan även omintetgöra möjligheterna för framtida generationer att utöva de […]

Läs mer

24-26 maj: Helg i Jokkmokk för gruvmotstånd

Nu bjuder vi in till två helger för att organisera ett starkare motstånd mot planerade gruvsatsningar. Vi vänder oss till er som är berörda av hot från gruvindustrin främst i Norrbotten och Västerbotten. Antalet ansökningar för undersökningstillstånd har ökat explosionsartat senaste åren. För många av de nya gruvplanerna finns ett stort lokalt motstånd. Många känner […]

Läs mer

Marknaden 2024

Nu har marknadsveckan dragit igång och stämningen börjar så smått infinna sig. I år på marknaden deltar Naturskyddsföreningen i Jokkmokk med en föreläsning av Arne Müller på lördag eftermiddag 16:15. Se mer info i vår aktivitetskalender. Lotta Silfver kommer också att representera föreningen i ett panelsamtal om skog på Ája i sparbanksalen på torsdag eftermiddag […]

Läs mer

Pressmeddelande: Bolag vill prospektera i område för dricksvattentäkt

Det australienska bolaget  Euro Future Metals har sökt undersökningstillstånd i ett område som överlappar med dricksvattentäkten sjön Norr-Tjalmejaure utanför Jokkmokk. Naturskyddsföreningen i Jokkmokk lämnar nu in sina synpunkter till Bergsstaten om bolagets planer på prospektering i området. –  Det här är en ytterst illa vald plats för prospektering med tanke på de höga kultur- och […]

Läs mer

Pressmeddelande: Gruvplaner i skyddad natur möter motstånd

Prospekteringsbolaget Geonomics Australia Pty Ltd har ansökt om undersökningstillstånd för sällsynta jordartsmetaller på Doaresoajvve i Jokkmokks kommun. Naturskyddsföreningen tillsammans med Sirges sameby har yttrat sig till Bergsstaten och menar att det vare sig är lämpligt att utföra undersökningsarbeten eller öppna en gruva i området. Doaresoajvve ligger i utkanten av naturreservatet Jielkká-Rijmagåbbå som utgör en del […]

Läs mer

Debattartikel: Gruva i Gállok hotar människor och natur

På NSD Debatt lördag den 19:e mars skriver Naturskyddsföreningen i Jokkmokk: Gruva i Gállok hotar människor och natur  Regeringens beslut om gruva i Gállok kan nu komma vilken vecka som helst. Naturskyddsföreningen i Jokkmokk uppmanar regeringen att respektera samernas markrättigheter som urfolk och därmed avslå Beowulf minings ansökan. En gruva i Gállok är inte förenlig […]

Läs mer