Sjumilaskogen


Naturskyddsföreningen i Jokkmokk stödjer ett projekt för att lyfta fram Pärlälvens fjällurskogsnaturreservat och andra gammelskogar i Norrbottens inland stora värden. Ett av målen är att uppmärksamma hur skyddad natur både kan bidra till den lokala ekonomin och människors välmående i glesbygdskommuner.  

En filmproduktion pågår som ska användas i marknadsförande och kunskapshöjande syfte. Filmpremiär är den 30 mars kl. 1900 i hörsalen på Ájtte. Välkommen!

I september 2020 hölls  ett webinarium via zoom tillsammans med Strukturum med olika föreläsningar.

Projektet är finansierat med medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Region Norrbotten, Leader Polaris och Svenska naturskyddsföreningen.

Kontakt:
Projektledare: Lars-Ture Lindholm: lindholmlarsture(@)gmail.com, 070-8384837