Sjumilaskogen


Naturskyddsföreningen i Jokkmokk driver ett projekt för att lyfta fram Pärlälvens fjällurskogsnaturreservat och andra gammelskogar i Norrbottens inland stora värden. Ett av målen är att uppmärksamma hur skyddad natur både kan bidra till den lokala ekonomin och människors välmående i glesbygdskommuner.  

En filmproduktion pågår som ska användas i marknadsförande och kunskapshöjande syfte. Preliminär tid för premiär är våren 2021.

Till hösten kommer ett tvådagarsseminarium att genomföras i Jokkmokk tillsammans med Fältbiologerna med olika föreläsningar och exkursioner.

Projektet är finansierat med medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Region Norrbotten, Leader Polaris och projekbidrag från Svenska naturskyddsföreningen.

Välkommen att höra av dig!

Kontakt:
Projektledare: Lars-Ture Lindholm: lindholmlarsture(@)gmail.com, 070-8384837