Sjumilaskogen


Naturskyddsföreningen i Jokkmokk stödjer ett projekt för att lyfta fram Pärlälvens fjällurskogsnaturreservat och andra gammelskogar i Norrbottens inland stora värden. Ett av målen är att uppmärksamma hur skyddad natur både kan bidra till den lokala ekonomin och människors välmående i glesbygdskommuner.  

En filmproduktion pågår som ska användas i marknadsförande och kunskapshöjande syfte. Preliminär tid för premiär är våren 2022.

I september 2020 hölls  ett webinarium via zoom tillsammans med Srukturum med olika föreläsningar.

Projektet är finansierat med medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Region Norrbotten, Leader Polaris och projekbidrag från Svenska naturskyddsföreningen.

Kontakt:
Projektledare: Lars-Ture Lindholm: lindholmlarsture(@)gmail.com, 070-8384837