Svar från partierna i Jokkmokk på Naturskydddsföreningens frågor om natur och miljö

Detta vill partierna…

Naturskyddsföreningen i Jokkmokk har inför valet ställt nio frågor till alla partier som sitter i kommunfullmäktige. Frågorna handlar om naturvård, friluftsliv och miljö. Alla partier utom Socialdemokraterna har svarat. Endast Miljöpartiet och Samernas väl är tydliga med att de vill se att fler gammelskogar får ett långsiktigt skydd i Jokkmokks kommun och bara Vänsterpartiet och Miljöpartiet tar tydligt ställning för ett lokalt klimatmål. Resultatet visar att ett rejält lyft behövs där miljö och klimat tas på största allvar och görs till en prioriterad fråga i kommunpolitiken. Samtidigt är de svarande partierna eniga om att kommunen behöver sprida kunskap om gammelskogar, främja gammelskogens näringar och satsa på friluftsliv vilket vi ser som glädjande.

Om du vill veta mer om hur partierna svarade och om Naturskyddsföreningens mål och arbete så är du välkommen att besöka oss på höstmarknaden lördagen den 1:a september. En pdf med fullständig sammanställning hittar du HÄR.
Du kan läsa mer om hur riksdagspartierna ställer sig till naturskydd och miljö på www.naturskyddsföreningen.se/val2018.


Så svarade partierna

Störst ambitioner för Jokkmokks natur och miljö har Miljöpartiet. Partiet svarar ja på alla nio frågor och har även flera konkreta förslag, till exempel tågbil för tåganslutningar och giftfria förskolor och skolor.

Samernas väl svarar ja på sju av frågorna och lyfter särskilt fram Jokkmokks gammelskogar och att fler behöver förstå dess unika värden. Partiet är mer försiktiga vad gäller lokala klimatmål och vill i dagsläget inte anställa någon kommunekolog.

Vänsterpartiet svarar ja på sex av frågorna och ja med förbehåll till att skydda mer skog. Partiet har stora ambitioner för klimatet och friluftslivet.

Sverigedemokraterna svarar också ja på sex av frågorna och ja med förbehåll till att skydda mer skog och ett lokalt klimatmål. I riksdagen vill partiet minska anslagen med 70 % till naturskydd och säger nej till den nya klimatlagen.

Liberalerna och Moderaterna svarar ja på sex respektive fem av frågorna. Båda partierna ställer sig positiva till naturvård och vill anställa en ekolog, men ger inga löften om ett lokalt klimatmål.

Framtid i Jokkmokks kommun svarar ja på endast tre av frågorna. Partiet lyfter att de värdesätter friluftslivet.

Därför behövs naturvård i vår kommun

Naturvårdsarbete handlar om att kartlägga och skydda både biologiska värden och värden för olika mänskliga aktiviteter knutna till naturmiljöer. Samisk kultur, renskötsel, friluftsliv, naturturism, konstnärlig verksamhet, jakt och fiske, bär- och svampplockning är några exempel på sådana aktiviteter i Jokkmokk. Att vistas ute i naturen ger också hälsa och välbefinnande.

Jokkmokks kommun utgör en tjugondel av hela landet varav hälften är formellt skyddad natur. Än är kommunens naturvärden inte helt kartlagda. Kommunen bär tillsammans med staten ett delat ansvar för naturvårdsarbetet. Att kommunen har kunskap om och kartlägger naturvärden är helt avgörande för att oersättliga värden inte ska gå förlorade.

Miljöpartiet vill lägga en motion om att anställa en ekolog som ansvarar för kommunalt naturvårdsarbete och avsätta medel för detta i budgeten. Moderaterna är positiva och anser det vara av stor vikt att kartlägga naturvärdena i kommunen. Även Liberalerna är för idén, medan övriga partier har olika invändningar.

Skydda Jokkmokks gammelskogar

En gammelskog kan bära olika mänskliga spår, men den har aldrig kalavverkats. Många av Jokkmokks gammelskogar saknar fortfarande ett formellt skydd. Om en gammelskog avverkas försvinner en livsmiljö, ett ekosystem både på och under mark, med en stor variation av tusentals arter.
Skogen är en av de artrikaste miljöerna i Sverige och avverkning av gammal skog är ett av de främsta hoten mot de skogslevande arterna.

Endast ca 4-5 % av skogslandet nedan den fjällnära gränsen i Jokkmokks kommun har ett formellt skydd.

Att hejda förlusten av den biologiska mångfalden är idag en minst lika avgörande överlevnadsfråga som klimatet. Biologisk mångfald är mångfald inom arter, mellan arter och av olika ekosystem. Den biologiska mångfalden ger oss pollinering av växter, mat från haven och ett stabilt klimat.

Sverige har undertecknat FN:s konvention om biologisk mångfald och förbundit sig att bevara och hållbart nyttja den biologiska mångfalden.

Endast Miljöpartiet och Samernas väl är tydliga med att de vill se att fler gammelskogar får ett långsiktigt skydd i Jokkmokks kommun. Även Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna svarar ja, men inte utan förbehåll.

Gå och cykla för hälsan och klimatet

Om fler väljer att cykla, gå och sparka får vi bättre luftkvalitet, mindre buller och en bättre folkhälsa. Kommunen kan på olika sätt underlätta för att fler väljer sparken och cykeln framför andra trafikslag. I Jokkmokk fungerar Storgatan som huvudgata, inte bara för bilister utan även för cyklister, fotgängare och sparkåkare. Dock har gång- och cykelbanan många hinder.

Alla svarande partier utom Moderaterna och Framtid i Jokkmokks kommun vill också satsa på att förbättra framkomligheten på gång- och cykelbanan på Storgatan i Jokkmokk.
Framtid i Jokkmokks kommun ser inga hinder idag och Moderaterna vill ha ett bredare perspektiv där framkomligheten för cyklister och fotgängare förbättras i alla byar.

Naturskyddsföreningen i Jokkmokks valgrupp, kontakt: Ida Jansson 073-649 81 47, Ida.lo.Jansson@gmail.com

 

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.