Länsstämman i Jokkmokk

Den 22-24 april höll Naturskyddsföreningen Norrbotten länsstämma på Ája i Jokkmokk med ett 50-tal deltagare.
Det var intensiva och roliga dagar med fågelskådning, spännande föredrag, samtal och god mat från Viddernas Hus.

Bli medlem, du behövs. Mer än någonsin!

Sonja Kuoljok ledde fredagens fågelskådning. Två havsörnar observerades.

Sonja Kuoljok ledde fredagens fågelskådning. Två havsörnar observerades.

Ulf Hägglund VD på Jokkmokks utvecklingsbolag Strukturum föreläser om naturen och kulturens potential för näringslivet i kommunen.

Ulf Hägglund VD på Jokkmokks utvecklingsbolag Strukturum föreläser om naturen och kulturens potential för näringslivet i kommunen.

Lars Ture Lindholm berättar om hur Ingvar Segerström 1969 bildade Naturskyddsföreningen i Jokkmokk och om den kamp som drevs för att skydda urskogar och älvar.

Lars Ture Lindholm berättar om hur Ingvar Segerström 1969 bildade Naturskyddsföreningen i Jokkmokk och om den kamp som drevs för att skydda urskogar och älvar.

Lars Ture visar hur Domänverket planerade att dra miltals med vägar in i det urskogsområde som SNF i Jokkmokk verkade för att skydda som Pärlälvens naturreservat. Lars Ture var den som såg vägmarkeringarna i terrängen och slog larm.

Lars Ture visar hur Domänverket planerade att dra miltals med vägar in i det urskogsområde som SNF i Jokkmokk senare verkade för att skydda som Pärlälvens naturreservat. Lars Ture var den som såg vägmarkeringarna i terrängen och som slog larm.

Lars Ture torgför sitt drömscenario om ett långsiktigt skydd av ett urskogskomplex.

Lars Ture torgför sitt drömscenario om ett långsiktigt skydd av ett urskogskomplex.

Lars Ture visar vad FN:s urfolksdeklaration säger om att bedriva militärövningar på urfolkets territorium. Sverige har inte ratificerat deklarationen, vilket möjliggör fortsatta vapentester över bland annat Pärlälvens naturreservat.

Lars Ture visar vad FN:s urfolksdeklaration säger om att bedriva militärövningar på urfolkets territorium. Sverige har inte ratificerat deklarationen, vilket möjliggör fortsatta vapentester över bland annat Pärlälvens naturreservat.

Lars Ture Lindholm, Isabella Katsimenis och Johanna Sandahl samtalar.

Lars Ture Lindholm, Isabella Katsimenis och Johanna Sandahl samtalar.

Johanna Sandahl, Lars Ture Lindholm och Isabella Katsimenis i samtal just innan Mats Karströms föredrag.

Johanna Sandahl, Lars Ture Lindholm och Isabella Katsimenis i samtal just innan Mats Karströms föredrag.

Mats Karström berättar om Steget Föres tillblivelse.

Mats Karström berättar om Steget Föres tillblivelse.

Mats berättar om värdepyramiden för granskogar. En revolutionerande metodik som han uppfunnit för att hitta och skydda gammelskogar. En metodik som blivit standard hos skogsbolag och myndigheter.

Mats berättar om värdepyramiden för granskogar. En revolutionerande metodik som han uppfunnit för att hitta och skydda gammelskogar. En metodik som blivit standard hos skogsbolag och myndigheter.

Mats beskriver sin värdepyramid som gäller för tallskogar.

Mats beskriver sin värdepyramid som gäller för tallskogar.

Mats berättar om de första 105 skogar som Steget Före lyckats skydda i Jokkmokks kommun.

Mats berättar om de första 105 skogarna som Steget Före lyckats skydda i Jokkmokks kommun.

Bokbord

Efter Mats föredrag berättade Tor L. Tuorda om kolonialismen som kom dundrande till Jokkmokk 1661 med silvergruvor i Badjelánnda och Sarek, samt händelserna i Gállok 2013, dagens situation med väntan på regeringsbeslut och så visade han en film om hotet mot Natura 2000-området Jelka-Rimakåbbå.

Mari-Ann Nutti från Sameslöjdstiftelsen höll föredrag om stiftelsen verksamhet och om att duodji, sameslöjden, använder material från naturen och att bland annat skinngarvning sker helt utan kemikalier. Mari-Ann Nutti berättade också om att duodji har funnits hos samerna i obruten följd i alla tider – något som är ovanligt bland urfolk – där mönster, material, former och färger bibehållit samma snitt. Hon fick också svara på en mängd frågor om samer generellt. Ett mycket uppskattat och välbehövligt föredrag.

Roger Rimpi från Samelandsresor berättade om sin turistiska verksamhet. Bland annat om att han var först ut med fyrtaktade skotrar och att han guidar besökarna där störningarna för renskötseln och djurlivet är som minst.

adunk
BoAnders Arvidsson
, styrelseledamot i Jokkmokks Naturskyddsförening, berättade under rubriken Varför det kan vara som det är om statens pågående arbete med en ny kommunallag i Sverige och att bland annat Svenskt näringsliv konstaterat att enskilda och organisationer är rättslösa, bortsett från ren laglighetsprövning, när en kommun väljer att inte följa lagen. Näringslivet kräver alltså lag och ordning även hos kommuner. Den här laglösheten är en grundläggande förklaringsmodell till att frågor kan stå stilla eller förbli obesvarade och att fenomenet får folk att till sist banka sitt huvud i väggen eller ge upp. BoAnders sa att Naturskyddsföreningen har att förhålla sig till detta i sitt arbete. BoAnders tog också upp riksmotionen han var undertecknare till och som ledde fram till att föreningen nu (2015) har en nationell mineralpolicy och har mineralfrågor som horisontellt mål i VRL och att riksstyrelsens uppgift är att verka för en lagändring som ger lokala näringar förstärkt påverkansrätt vid exploateringar. BoAnders skickade en passning till Johanna Sandahl som berörde mineralfrågan senare på dagen.

KjellÅke Aronsson, chef på Ájte fjäll- och samemuseum berättade om sin roll i bygden och att många lockas hit för att uppleva natur och kultur. Att Ájtte presenterar en gedigen historiskt bild från Sábme.

Mats Karström och Björn Mildh, giganter för skyddet av gammelskogar i Norrbottens län, samtalar med Isabella Katsimenis.

Mats Karström och Björn Mildh, två giganter när det gäller skydd av gammelskogar i Norrbottens län, samtalar med Isabella Katsimenis.

Isabella Katsimenis, ordförande för Naturskyddsföreningen Norrbotten.

Isabella Katsimenis, ordförande för Naturskyddsföreningen Norrbotten.

Lunch från Viddernas Hus.

Lunch från Viddernas Hus.

God vegetarisk paj serverades i Ájas foajé.

God vegetarisk paj serverades i Ájas foajé.

Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen riks.

Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen riks.

Johanna Sandahl föreläser om Naturskyddsföreningens policy i gruvfrågan.

Johanna Sandahl föreläser om Naturskyddsföreningens policy i gruvfrågan.

Johanna berättar om NSF:s gruvpolicy, bland annat att skärpa kraven på lämplighetsbedömning av aktörerna.

Johanna berättar om NSF:s gruvpolicy, bland annat att skärpa kraven på lämplighetsbedömning av aktörerna.

Johanna visar hur Naturskyddsföreningen inte vill att gruvor ska etableras i skyddad natur, att samernas kultur och renskötselsn behov ska respekteras, att markägarnas situation ska beaktas och att skyddet från gruvstörningar, samt vatten och vattentäkter ska stärkas.

Johanna visar Naturskyddsföreningen inställning om gruvor i skyddad natur, att samernas kultur och renskötselns behov ska respekteras, att markägarnas situation ska beaktas och att skyddet från gruvstörningar, samt vatten och vattentäkter ska förstärkas.

Johanna belyser avsaknaden av svar från regeringen på Riksrevisionens allvarliga kritik om statens gruvhantering.

Johanna belyser avsaknaden av svar från regeringen på Riksrevisionens allvarliga kritik om statens gruvhantering.

Länsstämma i Ája.

Länsstämma i Ája.

Urpo Taskinen får pris, en app, från länsordförandens hand.

Urpo Taskinen får en app som uppmuntran för sitt arbete som koordinator från länsordförandens hand.

Isabella med motiveringen för NSF:s naturvårdspris...

Isabella med motiveringen för NSF:s naturvårdspris…

...tilldelas Thomas Öberg :)

…som tilldelas Thomas Öberg :)

Thomas Öberg

Söndagen ägnades framför allt åt mer formella stämmorförhandlingar. Jokkmokks ombud Gun-Marie Engfors bläddrar i handlingarna.

Söndagen ägnades framför allt åt mer formella stämmorförhandlingar. Jokkmokks ombud Gun-Marie Engfors bläddrar i handlingarna.

Det är kul att vara med i Naturskyddsföreningen :-)
Tack till styrelsen i Jokkmokk för att vi arrangerat denna lyckade stämmohelg. Speciellt tack till BoAnders Arvidsson som arrangerat det mesta under hela helgen, till Lars Thomsen och Ida Jansson för barnpassning, Annette Båmstedt, Lars Ture Lindholm och Gun-Marie Engfors för kökstjänst.

Bli medlem, du behövs!

Hälsningar Tor L. Tuorda, ledamot i styrelsen för Naturskyddsföreningen i Jokkmokk.

 

 

Länsstämma i Jokkmokk!

Länk till Naturskyddsföreningen Norrbottens hemsida

Länsstämmohelgen 2016 blir i Jokkmokk och med tema om gröna jobb – vad naturen betyder och ger.
Jokkmokkskretsen har gjort en stämmohelg som illustrerar vad vi tillsammans gör, kan göra och vilken betydelse och nytta arbetet vi lägger i Naturskyddsföreningen har för oss själva och andra.
Arrangemanget på fredag och lördag är i samverkan med Studiefrämjandet i Norrbotten.

Plats: Ája, vid Ájtte – Svenskt fjäll och samemuseum i Jokkmokk. Nordvästra hörnet av byggnaderna. Lokalen heter Sparbankssalen.

anmal_till_lansstammohelg_2016
Anmäl dig nu!

Program (preliminärt)

Fredag 22 april 
16.00-18.00 Ája öppet för eftermiddags/kvällsfika. Registrering
19.00-20.30 Fågelutflykt med profiler från Jokkmokkstrakterna
20.00-22.00 Kvällsfika, öppen eld i logen, musik, samtal och umgänge på Hembygdsgården. Små aktiviteter. Tag med instrument, bok, bild och eller röst

Lördag 23 april  – heldag i Jokkmokk
09.00-09.06 Dagen öppnas med några få kloka och inspirerande ord från Jokkmokk
09.07-12.00 Jokkmokk i världen – tre generationers arbete. Föreläsare: Lars-Ture Lindholm, Mats Karström, Tor Tuorda, alla från Naturskyddsföreningen i Jokkmokk. Fikapaus vid lämplig tidpunkt
12.00-13.00 Vegetarisk lunchstund – Ája. Miniutställningar
13.00-14.00 Om naturens värde för slöjd, kultur, samhälle och entreprenörskap. Marianne Nutti, Sámi Duoddji, Sameslöjdstiftelsen
14.00-15.00 Tre på en timme:

  • Naturen är en nettoresurs för oss. Om naturens betydelse för företagande i Jokkmokksområdet. Lokala näringslivsbolaget Strukturum AB medverkar.
  • Varför det kan vara som det är. Om ansvar och juridisk verklighet i kommuner samt en fråga till riks om horisontella mineralmål. BoAnders Arvidsson Naturskyddsföreningen i Jokkmokk
  • Mångfald – natur, handel, människor och äkta historia. Ájtte museum som generator. Kjell-Åke Aronsson, museichef

15.00-15.30 Fruktstund, förfriskningar och fika. Miniutställningar
15.30-16.30 Hemlig gäst – erfarenheter av och samtal om naturen som handfast grund för besöksnäring, samisk tillvaro, entreprenörskap, arbetsgivare och livsmiljö i norr
16.30-17.30 Om nyttan med Naturskyddsföreningen för oss här i norr. Johanna Sandahl, ordförande i riksföreningen
18.00-19.30 Vegetarisk middagsstund – Ája. Miniutställningar
19.30-20.15 Jokkmokks Världsmusikorkester – låtar att tänka och dansa till
20.30-00.00 Får vi något gjort för vårt eget och naturens bästa? – självmodererat samtal och filmvisning. Tor Tuorda visar två korta filmer för att stimulera våra tankar. Frukt och dricka finns. Fri musik i hörn och korridorer

Söndag 24 april 
09.00-09.15 Välkomsttal och hälsningar, trivselskapande insatser
09.15-12.00 Länsstämma – länsförbundet. Fikapaus vid lämplig tidpunkt.
12.00-13.00 Vegetarisk lunchstund– Ája
13.00-15.00 Länsstämma fortsätter
Efter lunch möjlighet till guidad rundvandring på Ájtte museum. Anmälan. Kostnad 100 kr per person

Barnaktiviteter
Program kommer. Exempel: Öppen scen på Hembygdsgården! Öppen eld i skogen. Tävling och annat kul. Vid oväder finns lokalen i Ája, korridoren. Innemys. Helikoptern på Ájtte under lördagen.

Logi – alla bokar sitt eget boende
Jokkmokks Hembygdsförening erbjuder enkel massförläggning/övernattning på golv i logarna eller i bagarstugan på Hembygdsgården: ca 5 minuter till fots från konferenslokalen Ája. Logarna har inga sängar men är uppvärmda med elvärme. En av dem har öppen spis (mysfaktor & värme). Man ligger på trägolv; liggunderlag/madrass/renskinn tar man med sig och en varm sovsäck är att föredra även om det inte är kallt. Utedass. Hitta din plats på fredag kväll!
Lördag och söndag morgon finns möjlighet till dusch och bastu i badhuset just intill Ájtte. Önskar du denna logi markerar du det i anmälan.

För övrig logi hänvisas till
Skabram Stugby
STF vandrarhem i Jokkmokk
Hotel Jokkmokk
Hotell Akerlund
□ Det går även att kontakta Jokkmokks turistbyrå för mer information.

Resor
Buss rekommenderas för de flesta! Tiderna passar mycket bra för orter som Kiruna, Gällivare, Arvidsjaur, Piteå, Luleå. Något sämre för Kalix och Haparanda. Kolla detaljer via Länstrafiken, http://ltnbd.se/
Kommer du med bil så är ersättningen 18,50 kr/mil. Det förutsätter samåkning!
Parkeringar finns. Ställ bilen utanför lokalen eller efter norra sidan av Åsgatan. Platser finns även mellan Samernas Utbildningscentrum och högstadieskolan där även badhuset finns.

Deltagaravgift & betalning
Vuxen 300 kr. Ungdom 13-18 år 200 kr. Barn gratis.
I priset ingår program, mat, logi om du väljer masslogi och resor.
Betalning i samband med att du får bekräftelse på deltagandet.
Deltagande enbart på länsstämman på söndag kostar ingenting.

Uttal
I samiskan stavas vokalen a på två sätt. Ett á uttalas som svenska hatt och ett a uttalas som svenska hat. Det betyder att Ája uttalas med ett ljus a följt av ett mörkt. Ájtte inleds med ett ljust a. Dessutom finns ett litet knappt hörbart e efter j i Ájtte, liksom en liten paus. Samiska har betoning på första stavelsen i ord.

Miniutställningar
Natursnokarna. Långa skidor från Jokkmokk. Fina fåglar från Jokkmokk. Glassiga glas från Jokkmokk.

Information och anmälan
Har du frågor om programmet, ring eller maila BoAnders Arvidsson 070-624 65 78.
Anmälan gör du senast den 15 april helst via formuläret eller till koordinatorn.